Terapia Manualna

Terapia manualna to jedna z koncepcji leczenia dysfunkcji narządu ruchu, w szczególności  stawów kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa. Kluczowym elementem terapii jest bardzo dokładne badanie diagnostyczne w celu określenia co jest przyczyną dysfunkcji. Fizjoterapeuta używając swoich rąk stosuje specjalne techniki manualne takie jak trakcja, mobilizacja, manipulacja. Efektem końcowym zabiegów jest przywrócenie właściwej biomechaniki stawów oraz przywrócenia właściwej fizjologii tkanek miękkich co prowadzi do:

 • zmniejszenia dolegliwości bólowych,
 • zwiększenia zakresu ruchomości,
 • wycofania stanów zapalnych,
 • przywrócenie prawidłowej funkcji narządu ruchu                                         

Terapia manualna to bardzo skuteczna forma rehabilitacji poparta wieloma badaniami naukowymi. Terapie manulaną wykonują wykwalifikowani fizjoterapeuci, którzy ukończyli cały cykl szkoleń zakończony egzaminem. W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Szkolenie fizjoterapeutów w terapii manualnej wg standardów IFOMPT -Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych składa się z dwóch etapów :

- 1 poziom - szkolenie MT (Manual Therapy)
to  ok 296 godzin kształcenia  Jest to szkolenie podstawowe w terapii manualnej w całości oparte na metodzie Kaltenborn-Evjenth OMT. Szkolenie podstawowe trwa około 3 lata. 
Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom ukończenia szkolenia Terapii Manualnej wg Kaltenborn-Evjenth OMT (MT - Manual Therapy wg Kaltenborn-Evjenth OMT). 

- 2 poziom - szkolenie OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy, wcześniejsza nazwa OMT Orthopaedic Manual Therapy)  
to 700 godzin kształcenia obejmujących:

 • kurs szczegółowej anatomii palpacyjnej
 • kursy wnioskowania klinicznego
 • kursy manipulacji stawów kręgosłupa i kończyn
 • kurs terapii wisceralnej
 • kurs manipulacji osteopatycznych
 • kurs neurodynamiki klinicznej
 • 2 kursy kliniczne z pacjentami
 • kurs interpretacji badań obrazowych: RTG, MR, CT, USG
 • kurs z zakresu ortopedii i traumatologii - protokoły postępowania
 • 2 tygodnie pracy z pacjentami pod okiem specjalisty OMT (Superwizja)
 • przygotowanie pracy naukowej z zakresu terapii manualnej.

 Szkolenie OMPT jest szkoleniem zaawansowanym w terapii manualnej i trwa ok 4 lat

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom OMPT - Orthopaedic Manual Physical Therapy.

Szkolenie MT i OMPT odbywa się w naszym kraju pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej.

System kształcenia w MT i OMPT oparty jest na standardach ustanowionych przez ekspertów Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych (IFOMPT). Standardy te powstały aby ujednolicić oraz utrzymać odpowiednio wysoki, międzynarodowy poziom kształcenia Terapeutów Manualnych.