USG narządu ruchu

Badanie USG ułatwia postawienie trafnej diagnozy oraz, co jest nie mniej ważne, wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Czasami może się okazać, że pacjent zamiast fizjoterapii wymaga natychmiastowego skierowania do specjalistycznej opieki medycznej.

Ultrasonografia pozwala na dynamiczną ocenę różnych tkanek zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu. W fizjoterapii badanie to jest szczególnie wartościowe, gdyż może być wykorzystywane tak często, jak jest to konieczne (nieinwazyjność, brak szkodliwego promieniowania ).

CO można zobaczyć po USG?

Mięśnie: USG można wykorzystać jako narzędzie do oceny aktywności mięśni, ich uszkodzenia czy zerwania, możemy znacznie łatwiej zlokalizować rozerwania, ocenić i zmierzyć wielkość krwiaka oraz monitorować proces zdrowienia.

Poza tym badanie to pozwala zaobserwować sklejenia i zbliznowacenia tkanek.

Ścięgna: Podobnie jak mięśnie można badać w sposób statyczny oraz dynamiczny, co pozwala na oszacowanie nie tylko ich wewnętrznej struktury ale także zbliznowaceń, podwichnięć, niestabilności oraz patologicznych zmian.

Kości: Może być przydatne do oceny okostnej ponieważ widoczne są jej przerwania szczególnie w ocenie złamań, złamań z przeciążenia, zapalenia kości. Możemy również obserwować wyrośla kostne, zmiany rozwojowe jak również skostnienia pozaszkieletowe.

Stawy: USG jest doskonałym narzędziem do wykrywania wysięku w stawie, pozwala ocenić chrząstkę stawową, jej grubość, zarys i wykryć już we wczesnym stadium jej zwyrodnienie. Bardzo dobrze widoczne są również łąkotki stawowe i ich uszkodzenia oraz zerwania i naderwania więzadłowe, co pozwala na ocenę stabilności stawu.

Nerwy: Podobnie jak w ocenie ścięgien i mięśni możliwe są do zaobserwowania sklejenia i zbliznowacenia drażniące nerw, zmiany pourazowe takie jak uszkodzenia związane z naciągnięciem czy stłuczenia nerwu oraz widoczne są zmiany patologiczne np. nerwiak.

Drugim, ważnym zastosowaniem ultrasonografu w fizjoterapii jest tzw, sonofeedback. W skrócie jest to śledzenie postępów terapeutycznych pod kontrolą ultrasonografu, a także poprawa efektywności procesu terapeutycznego wykorzystując diagnostyczne możliwości USG.

Gabinet dysponuje najnowocześniejszym sprzętem stworzonym z myślą o fizjoterapii. Honda HS 2200 z głowicą liniową 40mm o częstotliwości 7,5-12,5MHz umożliwia kompleksowe badanie narządu ruchu z dużą dokładnością i krystalicznie czystym obrazem.