Regulamin

Szanowny Pacjencie

Prosimy o przemyślane planowanie terminu wizyty.

Zmianę terminu wizyty lub jej odwołanie proszę zgłaszać najpóźniej dzień przed planowaną wizytą telefonicznie pod numerem telefonu 539 323 678, przez stronę internetową www.witoldsodel.pl w zakładce rezerwacja terminu lub bezpośrednio w profilu znany lekarz.

Niepoinformowanie o nieobecności na wizycie w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 100% ceny wizyty.

Umawiając termin wizyty akceptujesz regulamin Przychodni.

Szanuj swój czas, szanuj nasz czas. Są inni pacjenci, którzy czekają na termin wizyty.

Z poważaniem Witold Sodel.